Kvigor i Norrsund         

Kommer inte att seminera

OBS nytt datum för seminering 

 

Nr   Seminerad  tjur Dräktig Ska kalva        

 1137 20/ 9-3949 Byron A  DR 20190626

1138 18/8 9-3982 Bluesky DR 20190526

1140 12/9 9-3984 Bahrain A DR 20190620

1154 10/9 3-9870 Baloo M DR 20190618

1155 1/10 9-4556 Sublime A DR 20190708

1157 18/7 3-9871 Goran A. DR  20190426

1158 21/11 3-9870 Baloo A DR 20190830

1159 7/11 9-4541 Barista M DR 20190814

1160 18/8 3-9870 Baloo A DR 20190526

1162 28/8 3-9871 Goran  DR 20190606

 1164 9/1 2019  9-4556 Sublime

1165 24/9 3-9885 Vorre L DR 20190630

1166 3/11 3-9871 Goran A DR 20190810

1167 10/10 9-4556 Sublime A DR 20190718

1168 10/12  9-3984 Bahrein A DR 20190920

1169 15/9 9-3949 Byron DR 20190722 

1170 20/10 9-3984 BahrainA DR  20190728

1171 17/10 3-9846 Herbert A DR 20190725

1172 2/11 9-1929 Impec Montbeliard DR 20190810

1173 13/11 22-8014 Bebop A DR 20190822

1174 5/11 9-4556 Sublime DR 20190813

1175 4/1 3-9885 Vorre A DR 20191012

1176 25/12 9-4556 Sublime DR 20191012

1177 4/11 22-7960 Elektro A DR 20190812

1179 11/1 2019 3-9885 Vorre

1180 14/12 22-7960 Elektro A DR 20191022

1181 8/12 9-3984 Bahrain 20190916

1182 8/12  3-9846  Herbert 20190916

6378 19/12 3-9846 Herbert DR 20191027

1183 16/2 22-8014 Bebob

1184 2/2 2019 3-9857 Fransco

1185 Ännu ej seminerad

1186 3/2 2019  9-3639 Cosmo

1187 23/1 2019 3-9871 Goran

1188 Ännu ej seminerad

1189 1/2 2019 22-8014 Bebob

1190 1/2 2019 22-8014 Bebob

1197 16/2 9-4541 Barista