Kvigor i Norrsund    

 

 

Nr   Seminerad  Tjur Dräktig Ska kalva

 

1261  23/7 3-9882 Wiking  DR 20210503

1262   EJ DR

1264   EJ DR

1272   25/8 3-9923 Heeman x-vik DR 20120505

1274  13/8  9- 4725 Appeal DR 20210523

1275   7/8  9-1939  Navajo  DR 20210517

1276   3/9  9-4725 Appeal DR 20210613

1277    4/8 9-4725 Appeal DR 20210512

1278    17/10 22-8207 Fidello DR 20210727

1279    5/9 22-8207 Fidello   DR 20210615

1280    3/9   3-5152 Manuel   DR 20210613

1281   3/9   3-5152 Manuel   DR 20210613

1282   27/9  3- 9923 Heeman x-vik DR 20210707

1283  17/10 9-4469 Sort DR 20210727

1284    8/10 22-8207 Fidello DR 20210718

1285    9/11  3-5145 Saade DR 20210819

1286  16/10 9-4725 Appeal DR 20210726

1287    6/1  3-5145 Saade EJ DR

1288  1/11 3-9923 Heeman  DR 20210811

1289  31/10 3-9882 Wiking x DR 20210810

1290    8/11 3-5145 Saade DR 20210818

1291  12/11 3-9923 Heeman x  DR 20210822

1292    2/12 3-9923 Heeman  DR 20210912

1293  30/11 9-4701 Harry P DR 20210910

1294   12/12 22-8242 Haribo x DR 20210922

1295   22/12 3-9923 Heeman x-vik DR 20210930

1296   30/12 3-9923 Heeman DR 20211009

1297    21/1 22-8242 Haribo x DR 20211031

1298     7/2  22-8242 Haribo

1299   16/3  3-9882 Wiking

1300   24/1 22-8242 Haribo x DR 20211103

1302   31/1 9/1944 Millenium x M DR 20211110

1304  Ännu ej seminerad

1305    20/3  9-8226 Facit P 

1307    2/2 9-4743 Hilmar P x DR 20211112

1308    9/2 9-1944 Millenium x  M

1311    5/3 9-8226 Harry P x

1312    1/4 9-8225 Fuzzy P 

1314   18/3 9-8226 Harry P 

1315 Ännu ej seminerad

1317 Ännu ej seminerad

1320 Ännu ej seminerad

1321   28/3 9-8225 Fuzzy P

1322 Ännu ej seminerad

1323 Ännu ej seminerad

1324 Ännu ej seminerad

1325 Ännu ej seminerad

1326 Ännu ej seminerad

1327 Ännu ej seminerad

1328 Ännu ej seminerad