Kvigor i Norrsund    

 

Seminerad  Tjur Dräktig Ska kalva

1315      7/8 9-8803 Huvitus ej dr

1318  Ska ej semineras

1322      3/7 9-8225 Fuzzy P  DR 220413

1324      6/5 Nippon 26/5 9-4825 Kevin DR 220306

1327    28/6 9-1944 Millenium DR 220405

1328    30/5 9-1936 Ilanne DR 220310

1329    14/6 9-4743 Hilmar P DR 220324

1331    25/9 9-6223 Fanof P

1332    28/7 9-4734 Hound PP  220508

1333    17/7 9-4743 Hilmar P DR 220427

1334    11/6 9-4743 Hilmar P DR 220321

1335      3/8 9-4743 Hilmar P x DR 220513

1337    27/9 9-9829 Highlan

1338    21/8 9-6223 Fanof P DR 220531

1339    14/8 9-8225 Fuzzy P ej dr

1343    26/7 3-6855 Lamir Fjäll DR 220505

1344      9/9 3-9946 Boozt DR 220619

1345      9/9 9-4743 Hilmar P DR 220619

1346      4/11  9-4743 Hilmar P

1348     27/10 9-4743 Hilmar P

1349     10/11 9-8226 Facit P

1352     10/11 3-5145 Saade

1354       1/11 9-6223 Fanof P

1355     15/10 9-6223 Fanof P

1357     25/10 9-4734 Hound PP

1359        3/11 9-8225 Fuzzy P

1360      12/11 9-4701 Harry P

1361      14/11 9-4743 Hilmar P

1362      26/10 9-4734 Hound PP  

1363      25/10 9-8225 Fuzzy P

1364      11/11 9-6223 Fanof P

1365      13/10 9-1936 Ilanne Mont

1366  Ännu ej seminerad

1367      14/11 9-4743 Hilmar P