Kvigor i Norrsund         

Kommer inte att seminera

OBS nytt datum för seminering 

 

Nr   Seminerad  tjur Dräktig Ska kalva        

 

1110 31/5 3-9846 Herbert ej dr

1124 23/2 3-9846 Herbert ej dr

1134 15/4 3-5115 Lurig A DR20190125

1137 20/ 9-3949 Byron A  DR 20190626

1138 18/8 9-3982 Bluesky DR 20190526

1139 18/4 9-3982 BlueskyA DR 20190128

1140 12/9 9-3984 Bahrain A DR 20190620

1154 10/9 3-9870 Baloo M DR 20190618

1155 1/10 9-4556 Sublime A DR 20190708

1157 18/7 3-9871 Goran A. DR  20190426

1158 21/11 3-9870 Baloo A

1159 7/11 9-4541 Barista M

1160 18/8 3-9870 Baloo A DR 20190526

1162 28/8 3-9871 Goran  DR 20190606

1164 1/12 9-3984 Bahrain

1165 24/9 3-9885 Vorre L DR 20190630

1166 3/11 3-9871 Goran A

1167 10/10 9-4556 Sublime A DR 20190718

1168 21/11  9-3984 Bahrein A

1169 15/9 9-3949 Byron DR 20190722 

1170 20/10 9-3984 BahrainA DR  20190728

1171 17/10 3-9846 Herbert A DR 20190725

1172 2/11 9-1929 Impec Montbeliard

1173 13/11 22-8014 Bebop A

1174 5/11 9-4556 Sublime

1175 14/12 3-9885 Vorre A

1176 10/11 9-3984 Bahrain A

1177 4/11 22-7960 Elektro A

1178 Ännu ej seminerad

1179 Ännu ej seminerad

1180 14/12 22-7960 Elektro A

1181 8/12 9-3984 Bahrain

1182 8/12 9846 Herbert