Kvigor i Norrsund         

 

Nr   Seminerad  Tjur Dräktig Ska kalva

 

1212 28/10 9-4556 Sublime DR 20200808

1214  25/8 9-4574 Ramsey x-vik DR 20200605

1215 24/9  22-8014 Bebob DR 20200703

1216 1/10  22-8014 Bebob ej dr

1217 28/9 9-4574 Ramsey x-vik DR 20200708

1218 20/10 9-4569 Glasius DR 20200730

1219 12/9 3-9886 Fiction DR 20200620

1220 5/12 3-9882 Wiking x-vik DR 20200915

1221 6/11 3-9882 Wiking x-vik DR 20200816

1225 10/11 3-5141 Growny DR 20200820

1226 26/10  22-8127 Lacto DR 20200805

1227 16/10 3-5141 Growny  DR 20200726

1228 19/11 9-4435 Dandy Jersey  DR 20200829

1229 8/11 3-5133 Hilding x-vik DR 20200818

1231 7/11 3-5145 Saade DR 20200817

1234 28/11 3-5145 Saade DR 20200908

1235 15/12 22-8128 Hello DR 20200925

1236  4/12 3-9882 Wiking x-vik DR 20200914

1237 28/11 3-5145 Saade DR 20200908

1238 14/1   3-9882 Wiking DR 20201024

1239 27/1   3-9882 Wiking 

1241 16/1 22-8128 Hello DR 20201026

1242   7/1 22-8127 Lacto DR 20201017

1243 27/12 3-9882 Wiking DR 20201007

1244   6/2 22-8128 Hello

1245  Ännu ej seminerad

1247  3/2 9-4541 Barista

1248 28/1 3-9882 Wiking x

1251 30/3 Bahrain

1252   2/2 22-8127 Lacto

1253 18/3 3-5133 Hilding x-vik

1254 Ännu ej seminerad

1255  6/3 22-8128 Hello

1257 Ännu ej seminerad

1258 30/3 22-8128 Hello

1259 Ännu ej seminerad

1260 26/3 9-4435 Dandy x Jersey