Kvigor i Norrsund         

 

 

Nr   Seminerad  Tjur Dräktig Ska kalva        

 

1185 30/3 22-7690 Elektro x-vik DR 20200110

1193 15/3  3-9871 Göran DR 20191223

1194 5/5 4569 Glasius DR 20200215

1196 22/3 9-4541 Barista DR 20191230

1198 15/5 3-9886 Fiction DR 2020225

1200 22/4 9-4569 Glasius DR 20200131

1201 13/4 22-8014 Bebob DR 20200123

1202 11/8 9-4569 Glasius DR  20200520

1203 3/7 9-4541 Barista DR 20200411

1204 19/6 9-3639 Cosmo x-vik DR20200327

1205 7/7 22-7590 Elektro x-vik DR 20200415

1206 5/6 3-5129 Ossie Ej dr

1207 5/6 3-9857 Fransco DR 20200313

1208 9/7 3-9886 Fiction DR 20200419

1209 8/7 22-8014 Bebob DR 20200418

1210 29/6 9-4435 Dandy Jersey DR 20200409

1212 28/10 9-4556 Sublime DR 20200808

1213 16/10 3-9886 Fiction ej dr

1214  25/8 9-4574 Ramsey x-vik DR 20200605

1215 24/9  22-8014 Bebob DR 20200703

1216 1/10  22-8014 Bebob ej dr

1217 28/9 9-4574 Ramsey x-vik DR 20200708

1218 20/10 9-4569 Glasius DR 20200730

1219 12/9 3-9886 Fiction DR 20210620

1220 12/11 3-9882 Wiking x-vik

1221 6/11 3-9882 Wiking x-vik

1225 10/11 3-5141 Growny

1226 29/10 22-8128 Hello

1227 16/10 3-5141 Growny  DR 20200726

1228 19/11 -44335 Dandy Jersey

1229 8/11 3-5133 Hilding x-vik

1231 7/11 3-5145 Saade

1234 28/11 3-5145 Saade

1235 Ännu ej seminerad

1236  4/12 3-9882 Wiking x-vik

1237 28/11 3-5145 Saade