Kvigor i Norrsund    

 

Seminerad  Tjur Dräktig Ska kalva

 Markerad med grönt är vid Brotorp

 Markerad med gult är vid midsommarhagen

1373     12/7  3-9967 Hage P

1377     22/12 22-8369 DR 20221001

1378     1/2   22-8369 Vilho DR 20221111

1380     11/1 9-4856 Avery P  DR 20221021

1381     28/12 22-8387 Vito P 20221008

1383     10/1   9-6247 Babus P DR 20221020

1385     24/3  9-4883  Spa PP  DR 20230103

1386     22/4  9-1948 Olifly Montbeliard 20230201

1388     11/7  22-8242  Haribo

1390  Ska ej semineras

1391       7/5 9-4807 Sly P DR ?

1392       4/4 22 8387 Vito P 20/5 Vito P 8/6 3-9967 Hage

1393     13/4 9-4807 Sly P prc DR 20230123

1394     16/4 22-8387 Vito P  DR 20230126

1395     19/4 9-4807 Sly P prc DR 20230129

1397     18/7  Triad

1398      16/5 9-9847 Hauga  4/6  DR 20230324

1399     30/4   9-4787 Nippon 6/6  DR 20230326

1400     24/6  3-9967 Hage P  14/7

1401     23/5 9-4787 Nippon DR 20230301

1402       7/6  3-6889 Hilfvid DR 20230317

1403     17/6 9-4807 Slyp prc 4/7

1404     16/5  3-9933 Heemann DR20230226

1405     14/7 Triad

1406     27/6 9-4807 Slyp prc

1407  Ännu ej seminerad

1408  Ännu ej seminerad

1409     12/7 9-4807 Slyp prc

1410  Ännu ej seminerad

1411  Ännu ej seminerad

1412

1413

1414

1415

1416

1417

1418  Bete andra sidan vägen

1419  Bete andra sidan vägen

1420

1421  Bete andra sidan vägen

1422  Bete andra sidan vägen

1423  Bete andra sidan vägen

1424  Bete andra sidan vägen

1425  Bete andra sidan vägen

1426  Bete andra sidan vägen

1427 Bete andra sidan vägen

1428 Bete andra sidan vägen

1429 Bete andra sidan vägen

1430 Bete andra sidan vägen

1431 Bete andra sidan vägen

1432 Bete andra sidan vägen

1433 Bete andra sidan vägen

1434 Bete andra sidan vägen

1435 Bete andra sidan vägen
1436 Bete andra sidan vägen

1437 Bete andra sidan vägen

1442 Bete andra sidan vägen