Gårdens historia

Tvättstugelängan med Jan Janssons kammare.

Historik:  Norrsund 1:6 flyttades ut från bykärnan i Norrsund vid lagaskiftesreformen på 1860-talet. Då fanns på platsen en backstuga .På gården finns en ladugård per århundrade .Vi har från 1700-talet en liten ladugård som numera är vedbod. Sedan är det ladugården som byggdes på 1800-talet när fastigheten flyttades, som numera är lider för maskiner och redskap. 1902 byggdes en större ladugård för sk Afrikapengar av min morfars far. Och nu på 2000-talet har ungdjurstallet byggts.

Gården är en släktgård och den första bonden på det här stället är en Jan Jansson som har en kammare uppkallad efter sig på gården. Gården har ofta gått i arv på kvinnosidan och jag är 5e generationen bonde på gården. Till 2005 var det här en mjölkgård med 20 kor och lika många kvigor och kalvar. Numera föds det upp kvigor som sedan ska bli mjölkkor på en granngård.

Du som är intresserad av Norrsunds historia kan läsa en uppsats från kulturgeografiska institutionen, skriven av Gustav Gonelius.