Ved för en VD

Ved på tork.Skruvaggregat på traktorn skymtas till vänster på bilden 

Vissa tider på året blir varje riktig VD för ett lantbruksföretag stamanställd. Träd som då tänkt sig ett låångt lyckligt liv  börjar ofta darra när en sådan stamanställd VD passerar.  Det kan nämligen betyda att trädet inom kort kommer att känna sig rotlöst. Eller med andra ord, det kan barka rakt åt skogen.

En VD får inte vara alltför empatisk och mjuk. Han är tvungen att varje år agera terrorist och kapa några av sina vänner i skogen jäms med fotknölarna. Detta kallas populärt för motorsågsmassaker och utförs av ett motordrivet svärd som orsakar en kedjereaktion.

Trädets extremiteter kapas och kvar finns till slut bara en karikatyr av ett träd. Helt naket och utan tillstymmelse till löv att täcka alla avslöjande celluliter och sprickor i huden. Men det är en nödvändig åtgärd innan trädet sedan delas och fraktas hem.

Därefter följer det kirurgiska finliret. Stammen splittras för lättare kunna torka. I detta fallet med en konformad skruv som obönhörligt äter sig in mot kärnveden. Det sker utan bedövning och ibland kan därför små kvidande ljud höras. Trädets kroppsdelar staplas sedan upp för att torka. (Se bif. bild) 

Som avslutning följer här sista kap-pitlet i trädets historia.

En cirkelsåg delar upp stamdelarna i högst 40 cm långa bitar.Lagom stora för att passa in i husets krematorie-ugn. I väntan på det slutliga uppgåendet i Nirvana förvaras de i ved-boden eller som det ofta slarvigt uttalas VD-boden. Där får de ligga tills att de framåt hösten/vintern förs in i krematorieugnen.. ........

Om trädet har levt ett moraliskt gott liv kan man då se hur delar av själen sakta sipprar ut från skorstenen mot de himmelska höjderna. Är röken ljust grå avlöjar det att ett torrt, väl förberett träd vandrat vidare. Är däremot röken vit avslöjas obarmhärtigt ett trädet inte varit riktigt torrt och borde ha fått vänta på det slutliga uppstigandet.

Har trädet  varit mycket blött, ruttet och vresigt blir förbränningen usel, större delen av kroppen förvandlad till aska och via asklådan återförd till jorden för att återfödas. Processen kallas reinkarnation.  Det kan emellertid också bli en kladdig historia med delar av den mörka själen på insidan av skorstenspipan. Detta har fått mången sotare att tjära ner sig och yttra svavelosande eder vilka dock inte brukar ha någon effekt på konsistensen. Däremot har det hänt att för stora avlagringar fått helvetselden att flamma upp och orsakat ett hastigt besök av lustigt klädda män med stegbilar. 

Över vedboden finns de tänkbara orden." I SOM HÄR IN-TRÄDEN LÅTEN HOPPET FARA. Allt för att inte inge vedbitarna falska förhoppningar.

För er som tycker att detta är en alltför skruvad beskrivning av ett träds hädanfärd, kan jag berätta att det finns ett alternativ. Den kallas klyv.  Det blir då ett större tryck i aktiviteterna på väg mot VD-boden. Då sågas trädet redan från början i max 38 cm långa bitar innan klyvning sker.

Du trädkramare som tycker att både skruv och klyv är lite väl magstarkt rekommenderar jag att du kvistar iväg till närmsta av-träde Där kan Du sitta och spåna vidare. För här slutar jag.