VD på kvighotell. Höjdarjobb inom kärnkraftssektorn

HÖJDARJOBB  !

Gårdens bio-kärnkraftsbränsle tas om hand av VD personligen. OBS ! Vitaminberikat-kretsloppsanpassat.

På hösten mognar APPLE. Då förverkligas de högflygande planer man haft under sommaren, när de FRUKT-ansvärda kärnkraftsbärarna utvecklat sina kärnbärare. VD tar då plats i en skopa för transport upp i himlen. Den modell som här tas till vara för aptering kallas MAGLEM. Kärnladdningarna förvaras efter omhändertagandet  i ett särskilt utrymme. Den s.k. Jan-Jans kammare. Kärnkraften tas sedan tillvara genom konsumtion. Avfallet spolas ned i företagets avfallsanläggning där de vattenlösliga ämnena filtreras ut på betesmarken och de fasta s.k. fekalierna förvaras i en miljögodkänd trekammarbrunn som sedemera tömmes genom Norrtälje kommuns försorg 2 ggr/år.