Debatt

Kött från kor som betat i Roslagen bidrar positivt till klimatet

2011-02-25

Låt skolköken laga mer vegetarisk mat skriver Kristian Krassman med flera i en insändare den 24 februari. Vi kan hålla med om att personalen i skolköken ska ges möjlighet till kompetensutveckling att laga mat, för att kunna ge barnen riktigt god och näringsrik kost.

Att vi kan påverka klimatet med vad vi äter kan vara en riktig iakttagelse men vi tror att ni har ett tunnelseende vad gäller köttproduktionens och jordbrukets roll för utsläppen av växthusgaser.

FN:s och världssamfundets prioritet är att livsmedelsproduktion är viktigt och den första prioriteringen är att producera mat från jordbruksmark. Det ska ske med metoder som värnar biologisk mångfald. I den offentliga debatten läggs stort fokus på att kossorna rapar metangas men det finns andra aspekter som man inte tar hänsyn till. FAO:s rapport Livestock´s Long Shadow visar att just för idisslarproduktion är kapaciteten att binda koldioxid gigantisk i de marker som producerar idisslarnas foder eftersom markens humusförråd byggs upp.

I räknemodellerna för hur man räknat koldioxidutsläpp från jordbruket har man genomgående ignorerat den stora kapaciteten att binda koldioxid i systemet idisslare/den växtodling som producerat fodret.

Kött från kor och får som betat och ätit foder producerat i Roslagen bidrar positivt till klimatet genom att vi har fler kolsänkor med fleråriga gräsbevuxna åkrar och att vi bevarar den biologiska mångfalden i vår unika roslagsnatur.

Politiker har till uppgift att se till att kocken på skolan ska kunna ge barnen en god och näringsrik kost. Politiker ska inte detaljstyra vad barnen ska äta. Det är viktigt att barnen får en allsidig kost med kött och vegetabilier. Att säga att vi ska ha en vegetarisk dag är lika dumt som att säga att vi ska ha en dag med bara kött. Vi vill ha allsidig kost alla dagar.

 Vi i centerpartiet vill se till att barnen i exempelvis Drottningdals skola ska få äta dillkött från lammen i Tomta, kalops och tacos från kött från en kossa i Billinge och potatis från Anjou i Velända  genom att i nästa upphandling se till att även mindre matföretag kan lägga anbud.

Då får barnen bra mat i skolan, vi får ett livskraftigt lantbruk i Roslagen , vi värnar vår miljö och minskar vår klimatbelastning.

Antal kommentarer: 0

Namn:
E-postadress:
Hemsideadress:
Meddelande:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)