Debatt

Drömläge för Norrtälje kommun

2016-09-15

Drömläge för skolutveckling

Javisst har vi ett drömläge i Norrtälje kommun. Landsbygd och skärgård i storstadens närhet. En kommun med en stad, flera mindre orter och inte mindre än 22 skolor utanför staden även efter 2018 då vi byggt Rimbos nya skola. Ja, den 20 juni tog vi beslutet att stänga fem skolor. Två skolor där ingen skolverksamhet bedrivits det senaste året och tre skolor med vikande elevantal. Tre mycket små skolor där det är färre än 5 barn i varje årskurs.  De här skolorna har vi som huvudman valt att lägga ner eftersom vi inte kan ge de barn som går där rätt förutsättningar för deras fortsatta utveckling. Det finns flera orsaker för detta:

För få elever ger inte tillräckligt stort socialt sammanhang för att hitta kompisar. Det har också konstaterats att det är fler avbrott på gymnasiet hos elever från små skolor. Det är också svårt att rekrytera lärare och rektorer till riktigt små skolor eftersom det inte är en attraktiv arbetsplats ur arbetsmiljö-och kompetensutvecklingsaspekter. Det är också svårt att möta kraven på formell behörighet då lärarutbildningen är utformad så att läraren endast är behörig i ett fåtal ämnen.

Vi förstår att många blir upprörda över att just deras skola ska läggas ned, men vi har också mött föräldrar och barn som inte vill känna sig tvungna att välja den lilla, lilla byskolan, utan känna sig fri att välja den skola som verkar vara bäst för barnet.

Med det nya skolutvecklingsprogrammet kan vi se till att rektorer och 

lärare har bättre förutsättningar och kompetens att ge alla våra elever i alla våra

skolor möjlighet att nå sina mål.

 

Landsbygdsutveckling handlar inte om att till varje pris hålla liv i en skola med ett fåtal elever. Det handlar om arbetstillfällen och företagande. Det handlar om att det ska finnas arbetstillfällen även när sommargästerna rest hem. Det handlar om att även Norrtälje kommun ska ha arbetstillfällen för högskoleutbildade som vill flytta ut på landet.

Ja, Norrtälje kommun har ett drömläge. Nära till rekreation till havs och till skogs med öppna landskap, kor och närproducerad mat. Nära till högskolor och universitet och en stor arbetsmarknad. Med en mångfald av skolor på landsbygden, i Rimbo, Hallstavik och Elmsta, och i staden Norrtälje.

För samverkanstyret i Barn- och Skolnämnden

Olle Jansson, s

Karin Broström, c

Mats Wiltzén, mp

Antal kommentarer: 0

Namn:
E-postadress:
Hemsideadress:
Meddelande:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)