Debatt

Svar från Djurrättsalliansen på min debattartikel i tidningen Syre

2019-03-23

Daniel Rolke - Djurrättsalliansen

REPLIK Vi är ense med Karin Broström som föder upp kvigor till mjölkproduktion om två saker:

1. Djur ska ha rätt att vara djur.

2. Att hota människor är helt fel, och en kontraproduktiv väg att gå för att förändra för djuren. Däremot ser vi olika på vad det innebär att ”leva ett bra djurliv” och att ”ha rätt att vara djur”.

Karin Broströms beskrivning av hur slakteriet är en ”stressfri” miljö, slakten är ”skonsam” och att det nästan är som i naturen att kalven tas ifrån sin mamma platsar i en reklamskrift. Det är inte förvånande att den som tjänar sitt levebröd på djurens kroppar förskönar sin verksamhet. Men vilka grundläggande värderingar ligger bakom? Varför ser Karin Broström och många med henne djuren som resurser att använda för människans egen skull? Vad ger oss rätten att stänga in dem på små ytor och ta livet av dem i förtid?

Djurrättsalliansens inställning är att den enskilda individens liv spelar roll – både hur det får levas och att det får fortsätta levas, och att alla har rätt till sitt eget liv. Det är inget förmänskligande av djur över det, det är grundläggande respekt för andra kännande varelser.

Mjölkindustrin går ut på att kor görs dräktiga – med kalv kommer mjölk i juvren. Efter nio månaders dräktighet får kon dock inte ta hand om sin unge, vilket hon är oerhört starkt motiverad att göra, utan den tas ifrån henne direkt för att människorna ska ta mjölken.

På vilket sätt passar det in i Karin Broströms idé om att ge djur ”rätt att vara djur på sina villkor” att ta deras barn ifrån dem? Kalvarna i sin tur får hållas i små ensamboxar i upp till åtta veckor. Mjölkindustrin försöker få detta att verka som en bagatell, men att göras föräldralös är allt annat än det. Forskning visar att kalvar som växer upp med sina mödrar blir mindre rädda och mer sociala och att de växer bättre. Egentligen borde det här inte behöva bevisas – det borde räcka med att låta djuren välja själva. Låta ”djuren vara djur” och inte mjölkmaskiner.

Och här är mitt svar:

Ja, djuren ska ha rätt att vara djur på riktigt. Det håller jag med om och det gläder mig att ni är överrens med mig om att hot mot människor som håller djur är helt fel väg att gå för att djuren ska få det bättre.

Vi har hållit husdjur i tusentals år för att vi har haft behov av de produkter och tjänster som de ger oss. I gengäld ger vi dem foder, trygghet och omvårdnad. Jag har vuxit upp med mjölkkor och tycker att jag har en god kunskap om den djurhållningen. Jag vill hävda att vi har en bra djurskyddslag i Sverige. I Sverige ger vi inte antibiotika eller hormoner för att djuren ska växa bättre eller för att tåla för många djur på liten yta. Här får djuren medicin om de blir sjuka och det förskrivs av veterinär. I Sverige har vi sagt nej till att föda upp sk gödkalv. Det vill säga en kalv som fått stora mängder mjölkersättning i tre månader och vars kött därför är väldigt ljust pga järnbrist.

Jag tror inte att korna ligger och idisslar och tänker på döden i sina liggbås. Döden kommer vi alla att möta och den är absolut inte stressfri för de vilda djuren som kan bli dödade av rovdjur, lida av svält eller skada sig och plågas till döds. Det är en del i omsorgen om våra husdjur att slakten ska vara så stressfri som möjligt och där har husdjursforskaren Temple Grandin gjort stora insatser.

I modern djurhållning låter man kon få kalva i en box. Hon får ta hand om sin kalv första dygnet och kalven får dia den viktiga råmjölken. Sedan separeras kon och kalven och kalven vistas med jämngamla kalvar och kossan återvänder till sin koflock. Forskning har visat att i det läget är separationsångesten som minst.

Djuren behövs även i vårt odlingssystem, där vi har vallodling med djurhållning för att få goda förutsättningar för odling av spannmål och andra vegetabilier. Djuren behövs även för att behålla biologisk mångfald och öppna landskap. Vi människor behöver en blandad kost för att må bra. Valet om du ska vara vegetarian, vegan eller äta kött är ditt. Låt oss fortsätta ha husdjur för både deras och vår skull. Djur har rätt att vara djur och de ska leva ett bra djurliv.

Antal kommentarer: 0

Namn:
E-postadress:
Hemsideadress:
Meddelande:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)