Debatt

Hallå Konsumentverket!

2019-08-26

Hallå @konsumentverket

Läser ert förenklade budskap i Norrtelje Tidning att om man vill vara mer miljömedveten ska man byta ut kötträtter  mot vegetariska alternativ. Säger ni att vi ska byta ut det utländska köttet mot svenskt är jag med på banan.

Nu har forskare faktiskt visat på att kor är bra för klimatet och att de också är en förutsättning för odling av andra grödor på våra åkrar. Vi ska öka livsmedelsproduktionen här i Sverige av beredskapsskäl bland annat. Då kan vi inte utesluta djurhållning. Vi kan inte ensidigt odla spannmål eller andra grödor utan vi behöver växla spannmål med gräsodling och emellanåt oljeväxter och proteingrödor. Det ligger även ett värde i den gödsel vi får från djurhållningen i vårt odlingssystem. Klöver och timotej låter poetiskt, men det kan vi inte äta, men det blir ett utmärkt vinterfoder åt korna som ger oss mjölk och kött. Sådana växter är också en bra sk förfrukt åt spannmål då klöver är kvävefixerande och gräsvallarna ökar kolinlagringen i jorden.

Att vi kan påverka klimatet med vad vi äter kan vara en riktig iakttagelse men vi tror att ni har ett tunnelseende vad gäller köttproduktionens och jordbrukets roll för utsläppen av växthusgaser.

FN:s och världssamfundets prioritet är att livsmedelsproduktion är viktigt och den första prioriteringen är att producera mat från jordbruksmark. Det ska ske med metoder som värnar biologisk mångfald. I den offentliga debatten läggs stort fokus på att kossorna rapar metangas men det finns andra aspekter som man inte tar hänsyn till. FAO:s rapport Livestock´s Long Shadow visar att just för idisslarproduktion är kapaciteten att binda koldioxid gigantisk i de marker som producerar idisslarnas foder eftersom markens humusförråd byggs upp.

I räknemodellerna för hur man räknat koldioxidutsläpp från jordbruket har man genomgående ignorerat den stora kapaciteten att binda koldioxid i systemet idisslare/den växtodling som producerat fodret.

Kött från kor och får som betat och ätit foder producerat i Sverige bidrar positivt till klimatet genom att vi har fler kolsänkor med fleråriga gräsbevuxna åkrar och att vi bevarar den biologiska mångfalden i vår unika natur.

 

Ta del av den forskning och erfarenhet som finns. Maten betyder mycket för vår trivsel, vår ork, vårt samvete och vår hälsa. Vi människor behöver både kött och vegetabiler som föda. Då gynnar vi miljön och gör en positiv klimatpåverkant. Ta ledartröjan i mat- och klimatdebatten. Nu är ni på efterkälken.

 

Karin Broström

 

 

Antal kommentarer: 0

Namn:
E-postadress:
Hemsideadress:
Meddelande:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)