Debatt

Öppet brev till Jordbruksverket och jordbruksministern mars 2009

2009-03-04

                                                                                       Lohärads Bygdegård den 4 mars 2009

 

 

 

Öppet brev till Jordbruksministern och Jordbruksverket

 

 

En stor del av det öppna leende landskapet i Roslagen är format av bönderna och deras husdjur. Vi, lantbrukare, har i flera omgångar sökt miljöersättningar för den ”kollektiva nyttigheten” öppet betat landskap.

 

Syftet med miljöstödet var vad vi förstår att bevara en naturtyp och behålla den biologiska mångfalden som långvarig beteshävd har gett. Våra beteshagar har träd och buskar och våra hagar har stor biologisk mångfald mycket därför. Det finns orkideér i fuktiga skugglägen, korskovall på den klövtrampade lyckan, smultron i stenröset, mandelblom, kattfot och blå jungfrulin.

 

Kohagen är bland de mest artrika biotoperna som finns. Många är de örter som finns där för att hagen är betad. Örter har fått luft och ljus för att gräset betats, många örter behöver klövtramp för att trivas och spridas. Å andra sidan behövs träd och buskar som skydd för en del växter men också för en bättre miljö för djuren. Var hittar man kvigorna en het sommardag? Jo, i alsnåret, i hasseldungen eller bland granarna, där solens strålar bara sparsamt silas ner till skön skugga för djuren.

 

Nu har myndigheterna fastnat i ett komplicerat regelträsk med ett trädräkningssystem där man kommer allt längre bort från syftet med miljöstödet. Man underkänner kompetensen hos bönder och biologiskt utbildade kontrollanter. Vårt förslag är istället att man utgår från en bedömning av i hur hög grad grässvål finns, vilket faktiskt också är en den viktiga faktorn när det gäller att föda djuren på marken.

 

Med detta trädräkningssystem kommer många värdefulla marker att inte bli betade eller att bli ”sönderhuggna”. Har vi då uppnått syftet med miljöstödet?

 

 

H.E.L.M.S LRF Avd.          Roslagsbro-Vätö LRF Avd.       LRFs kommungrupp i Norrtälje                                        

Husby-Estuna-Lohärad      Ordförande                                   Ordförande

Malsta-Skederid                 Karin Broström                          Per-Olof Sigfridsson

Ordförande                                

Hillevi Sundin                      

 

 Svar från Jordbruksverket

Antal kommentarer: 0

Namn:
E-postadress:
Hemsideadress:
Meddelande:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)