Debatt

Landsbygdsutveckling i Stockholms län

2008-08-19

Finns behov av landsbygdsutveckling i Stockholms län?

 

Vi kan konstatera att det finns både landsbygd och glesbygd i storstadens omedelbara närhet.

I det nya landsbygdsprogrammet som är ett delvis EU-finansierat program för lantbruk och landsbygd finns också något som heter Leader.

 

Ordet LEADER är en förkortning av franska – Liaisons Entre Actions de Développement de l´Economie Rurale – vilket betyder, Länkar mellan åtgärder som syftar till att utveckla lands-

bygdens ekonomi.

Leadermetoden bygger på att offentlig, privat och ideell sektor samarbetar i ett trepartnerskap. Partnerskapet bildar en lokal utvecklingsgrupp, ett sk LAG ( Local Action Group ),som fattar egna beslut om vilka projekt de vill stödja utifrån en utvecklingsstrategi som har tagits fram för området ifråga.

Genom leadermetoden ska vi på lokal nivå arbeta för att uppnå målen i landsbygdprogrammet 2007-2013. Det handlar om att:

·        Förbättra jord- och skogsbrukets konkurrenskraft

·        Förbättra miljön och landsbygdens markområden

·        Förbättra livskvaliteten, bredda företagandet och främja utvecklingen av landsbygdsekonomin

 

Representanter från företag, föreningar och kommuner från landsbygden i Roslagen i norra Stockholms län, tyckte att det här lät spännande. Det är de som bor här som har underifrånperspektivet, det är de som tillsammans kan skapa projekt för landsbygdsutveckling. Alla vet att framtidens samhälle kräver nätverk för att utvecklas. Ensam är inte stark. Det skapades en interimsgrupp för bildande av Leaderområde i Roslagen.

 

Detta sätt att bidra till landsbygdsutveckling kommer att ge en bra utväxling av insatt kapital till nya företag, fler jobb och fler invånare på landsbygden i Roslagen.

 

Det här är en chans som inte ska gå oss förbi. När landsbygdsprogrammet presenterades  hösten 2006 var det många som tyckte att det bästa vore om landsbygden kunde klara sig helt utan stöd. Man kan då fråga sig om tätorten skulle klara sig utan landsbygdens stöd? Var produceras maten? Var produceras energin? Var ligger sommartorpet? Listan kan göras lång.

 

Ett 70-tal liknande områden är under bildande i Sverige. I förra perioden av landsbygdsprogrammet gjorde man en försöksomgång med 12 områden. Där har vi t ex

Våg 21 omfattande delar av Sörmland, Örebro och Östergötlands län. Ett av deras projekt är ån som flyter stilla genom Vingåker och som på grund av Leader blivit rensad, försedd med småbåtshamn och restaurang.

 

Visst finns behov av landsbygdsutveckling även i Stockholms län. Den tiden är förbi då den tätortsnära landsbygden endast var till för tätortens utbyggnad. Kommunernas attraktionskraft är större om de också har en levande landsbygd.

 

Den 25 september bildar vi Leaderområde i Roslagen plus delar av Södertörn.

Plats: Roslagens Sparbank. Tid: 13.00

 

Mer information finns på Jordbruksverkets hemsida: www.sjv.se och www.utvecklaroslagen.se

  

 

Antal kommentarer: 0

Namn:
E-postadress:
Hemsideadress:
Meddelande:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)