Debatt

Strandskydd

2008-12-09

I Norrtelje Tidning kan man den 1:a december läsa hur sex miljöpartister går till attack mot regeringens förslag till nya strandskyddsregler. Miljöpartisterna menar att de nya reglerna kan innebära att strandskyddet urholkas och att det på sina ställen till och med kan upphöra. Detta måste uppfattas som en feltolkning.

 

Med det nya förslaget anpassas strandskyddet bättre till de lokala förhållandena och kommunerna ges större ansvar. Det föreslås lättnader i strandskyddet i områden där tillgången på orörda stränder är god, och där exploateringstrycket är lågt. Men ett starkt och tydligt strandskydd är naturligtvis fortfarande en nationell angelägenhet. Vi behöver säkra förutsättningar för allmänhetens friluftsliv och ett långsiktigt hållbart skydd av strändernas naturvärden. Därför stärks också skyddet för områden där stränder exploateras hårt.

Länsstyrelsen behåller beslutsrätten i vissa ärenden. Länsstyrelsen får också ökade möjligheter till överprövning, vilket inte kan ske idag då kommunerna ofta beslutar om dispenser på delegation från länsstyrelsen. Miljöorganisationers rätt att överklaga strandskyddsbeslut utökas till att utöver dispensbeslut även omfatta beslut om upphävande. Motsvarande talerätt införs även för friluftsorganisationer, vilka tidigare inte haft rätt att överklaga strandskyddsbeslut.

Den sammanlagda längden på fastlandskusten och stränderna i Sverige är 386 000 km. Detta motsvarar 9½ ggr runt jordklotet. Alla dessa stränder omfattas idag av strandskyddet. Oavsett om du bor i en kommun med enormt exploaterade strand- och kustområden, eller i en kommun där antalet sjöar närmar sig antalet invånare gäller alltså samma regler.

 

Det säger sig självt att detta är en ohållbar situation. Kommuner med enorma resurser i form av vacker natur och attraktivt boende måste få möjlighet att utnyttja sina fördelar. Andra kommuner med överexploaterade stränder måste ges möjligheter att bevara den värdefulla strandmiljö som finns kvar. Bevarandet av dessa miljöer är viktiga för områdets attraktionskraft. Vad vore Roslagen utan tillgång till stränder och havsutsikt?

 

 

Per Lodenius (c) riksdagsledamot.

Eva Olander (c) ledamot i Bygg- och Miljönämnden

Claes Holmström (c) ledamot i Bygg- och Miljönämnden

Joakim Lind (c) ersättare i Bygg- och Miljönämnden

Karin Broström (c) ersättare i Bygg- och Miljönämnden

Karin Broström ( c )

Antal kommentarer: 0

Namn:
E-postadress:
Hemsideadress:
Meddelande:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)