Debatt

Attraktiva skolor i hela kommunen.

2015-08-04

Barn- och skolnämnden ska verka för att alla barn i Norrtälje kommun ska ges en likvärdig utbildning efter barnens och elevernas förutsättningar och behov. Detta gäller för barn i den kommunala skolan och för friskolor.

Det är stora utmaningar vi står inför. Vi har ett sparbeting på 25 miljoner kronor för 2017 och i planeringsdirektiven finns ytterligare sparbeting för 2018. Vi måste nyttja våra resurser på ett effektivare sätt. Det finns skolor och förskolor som är överfulla och det finns skolor och förskolor som är halvtomma. Både i staden och på landsbygden. Det finns skolor och förskolor som måste rustas och nya skolor och förskolor som behöver byggas, både i staden och på landsbygden. Och det finns kanske skolbyggnader som gynnar utvecklingen i bygden mer med en annan verksamhet.

Vi ser hellre att skolbyggnader används effektivare än att minska på lärartätheten eller minska på digitala läromedel . Halvtomma skolor uppfattas inte som attraktiva arbetsplatser varken för lärare eller elever och riskerar att även fortsättningsvis bli bortvalda i skolvalet.

Nu tar vi tag i skolutvecklingen i Norrtälje kommun. Först ska fakta upp på bordet. Det underlag som låg till grund för förra utredningen ska uppdateras i alla delar för alla skolor i kommunen. Det handlar om elevantal, pedagogresurser, övriga resurser såsom klassrum, bibliotek, hur ”trogna sin” skola eleverna är mm. Vad är det som krävs för att följa skollagens krav?

Vi ska ta fram vägledande principer för vad Norrtälje kommuns skolor ska erbjuda. Hur skapar vi attraktiva skolor i hela kommunen? Hur skapar vi en skola där skolpengen räcker, alla elever har behöriga lärare, det kollegiala lärandet fungerar, elevhälsan och särskilt stöd är funktionellt och att lärmiljöerna motsvarar lagkraven.

Den dialogen påbörjar vi till hösten parallellt med en utredning som ska ge svar på hur en långsiktigt bärkraftig skola ska se ut i Norrtälje kommun.

Karin Broström, c

Olle Jansson , s

Mats Wilzen, mp

 

 

 

 

Antal kommentarer: 0

Namn:
E-postadress:
Hemsideadress:
Meddelande:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)