Bonde och Hållbarhetsambassadör

2021-02-15

Hållbarhet vad är det?

Det kan vara ett samarbete mellan gårdar för att behålla det öppna vackra landskapet och bedriva livskraftiga företag på landsbygden i Roslagen. Så här samarbetar vi, två gårdar i Roslagen. Den ena gården har mjölkproduktion och den andra gården föder upp kvigorna som sen blir mjölkkor. 

På åkrarna odlas spannmål och vall som består av olika sorters gräs och klöver främst för foder till våra djur. Det allra mesta korna behöver som foder odlas på våra åkrar. Och det som nötkreaturen främst behöver och som är huvuddelen i foderstaten (matsedeln) är gräs, antingen som bete eller som ensilage på vintern. Vi odlar också baljväxter och ibland raps. Vi har växtföljder där vi odlar olika grödor efter varandra på åkrarna för att jorden ska må så bra som möjligt. Gödsel från djuren är också en viktig ingrediens för att få goda skördar. Våra kvigor och kor betar gräsvallar nära gårdarna och på utmarker mot sjöarna i landskapet. Där bidrar de till biologisk mångfald och håller kulturlandskapet som är brukat av bönder i generationer öppet och inbjudande.

Men djuren är inte bara naturvårdare, de är livsmedelsproducenter också. Kvigkalvarna som föds på Billinge Lantbruk kommer till Kvighotellet när de är ca 6 månader. Då har de först fått mjölk i 3 månader och lärt sig äta ensilage och kraftfoder. Här på Kvighotellet är de sen tills de blir ca 2 år och ska få sin första kalv. Då börjar kvigan sin karriär som mjölkko. Sedan får hon en kalv varje år för att hålla igång mjölkproduktionen. Men innan hon får nästa kalv har hon lite semester från mjölkproduktionen, hon går i sin.

Den mesta mjölken från Billinge Lantbruk körs till Arlas mejeri i Kallhäll. Det blir närproducerad ekologisk mjölk som finns att köpa i affärerna. Mejeriet i Kallhäll är ett mejeri som gör konsumtionsmjölk och filprodukter. På Billinge finns även ett eget mejeri och gårdsbutik med mjölkautomat och försäljning av kospecifik Yoghurt.

Korna ger oss inte bara mjölk. God ekonomisk hushållning är att ta tillvara köttet från en ko som levt ett bra koliv.

Ur ett klimat- och hållbarhetsperspektiv borde vi ha fler kor i Sverige. Vi har gott om vatten och vi har bra jordar för att odla gräs på som kossan kan omvandla till mjölk, ost och biff.

Antal kommentarer: 0

Namn:
E-postadress:
Hemsideadress:
Meddelande:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)