Koskit - en resurs

2017-04-12

Nu har jag fått beviljat ett företagsstöd för att minska utsläpp av växthusgas och ammoniak. Gödselplattan ska utökas och stödmurar ska byggas på så att jag lättare kan lagra den viktiga gödseln som ingår i kretsloppet kring det ekologiska kvighotellet. Gödsel är en viktig ingrediens i ett ekologiskt lantbruk. I gödseln finns viktiga näringsämnen som möjliggör en god skörd av foder och livsmedel. Gödseln ska kunna släppa ifrån sig näringsämnena och bygga på humushalten i jorden. Därför ska den lagras så att den kan spridas vid rätt tidpunkt.

Syftet med investeringen är att kunna köra gödsel när det är lämpligt både vad gäller väderlek och tidpunkt och ha en buffert för en god planering. För att fram en lagringsbar gödsel med bra kol-kolvätekvot blandas gödseln innan utskrapning med halm och grovfoderrester. Gödseln brinner då och lämnar näringsämnena kvar och humushalten förbättras.

”Du är sämre än svinskit du – för du röker inte” sa min fars kompisar när han var ung. För att få en gödselhög att ”brinna” behövs att man tillsätter organiskt material ex halm och det gjorde man nog inte i så hög grad i svinskiten. Därmed inte sagt att inte flytgödsel är ett bra gödselmedel men tekniken är lite olika när det gäller spridningstidpunkt mm. För oss passar en fastgödselhantering bättre och utmaningen är att faktiskt få till en gödselhög och det är jobb med det varje dag.

Men det är med gödsel som med pengar – de gör ingen nytta om man inte sprider dem. För att få ihop tillräckligt med foder åt mina 85 kvigor behövs även tillskott av ensilage från andra gårdar i trakten. Då ska även gödseln från mina kvigor tillbaka till dessa gårdar. En del gödsel lagras lite extra i en kompost och blir ett utmärkt gödselmedel till grönsaksland och rabatter. Äkta ekologisk koskit till salu – kom och köp komposterad skit!

Antal kommentarer: 0

Namn:
E-postadress:
Hemsideadress:
Meddelande:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)
Mata in koden inbäddad i bilden